De ervaringen van mensen die al collectief hebben ingekocht

Loading

Voor wie

Aarde en ZonVoor Iedereen die bewust bezig is met duurzaamheid, met de toekomst van de aarde die we in bruikleen hebben en overdragen aan de volgende generaties. En -meer gericht op het heden- respect heeft voor zijn eigen portemonnee.

Er is een aantal voorwaarden. Je moet de ruimte hebben om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Meestal het dak. Je zult versteld staan de vele mogelijkheden die je tot je beschikking hebt om panelen te kunnen plaatsen. En als de enige plek waar je mogelijk panelen kunt plaatsen naar het noorden wijst, dan hebben zonnepanelen niet veel zin. In alle andere gevallen, of je nu een eigen woning hebt, lid van een VvE bent of een bedrijfspand hebt, biedt zonne-energie toegevoegde waarde.

Zonne-energie is niet de enige oplossing. Bewust met energie omgaan is de eenvoudigste en snel te realiseren.
Wind is ook effectief, alhoewel er veel maatschappelijke weerstand bestaat tegen windenergie. “Ze vervuilen het landschap”, “ze geven slagschaduw”, “ze maken lawaai” om een aantal tegens te noemen. En tja, wie wil zo’n enorme windmolen in zijn achtertuin hebben?

Waarom zonne-energie?

Rendement

Tot enkele jaren geleden was de terugverdientijd van je investering in zonnepanelen 10 tot 15 jaar. Alhoewel er geen subsidies meer zijn en er een anti-dumpingheffing wordt geheven op de Chinese zonnepanelen, is investeren in zonnepanelen toch steeds aantrekkelijker geworden. Voortschrijdende techniek heeft de productie van panelen steeds goedkoper gemaakt. Daarnaast is er steeds meer concurrentie ontstaan door toename van het aantal producenten. En dat is zichtbaar in de prijs voor de eindgebruiker. De consument. De terugverdientijd is hierdoor al terug gebracht tot zes jaar.

Zijn er nog twee belangrijke “investeringsvoordelen”:

Hierdoor gaat de terugverdientijd naar ongeveer vier tot vijf jaar. De panelen gaan 25 tot 30 jaar mee. Dat betekent dat alle energie die je opwekt na 5 jaar pure winst is. En dat loopt al snel op tot € 20.000 en meer (als de grillige overheid haar beleid niet wijzigt). Tussentijds heb je nog één investering. De omvormer. Deze heeft een levensduur van 10 tot 15 jaar.

Zonnepanelen zijn (bijna) overal toepasbaar

Over smaak valt te twisten. Er zullen altijd mensen zijn die een rokende schoorsteen van een kolencentrale het toppunt van industriële techniek en esthethisch zeer verantwoord vinden. Anderen laten graag zien dat ze zelf hun energie opwekken door middel van zonnepanelen op hun dak. Ruimte is er genoeg om zonnepanelen te plaatsen.
Een stuk woestijn van 200 bij 250 kilometer met de huidige zonnepanelen volstaat om de totale Europese energiebehoefte te dekken. Gelukkig hoeven we die mooie zandduinen niet te verstoren. Er is voldoende dakruimte geschikt voor zonnepanelen om deze opbrengst ook te kunnen realiseren. En dat is dan op vele plaatsen niet eens zichtbaar.
Met de verdere productie-opschaling en innovatie, zullen bovendien ook ‘mooiere’ panelen op de markt verschijnen. Zoals de auto van nu ook fraaier is dan die van de jaren zestig, al zijn daar ook niet alle mensen het mee eens….

Zonne-energie is schoon

Zonnepanelen zijn meestal gemaakt op basis van Silicium. Dit zit in zand, één van de meest voorkomende elementen op de wereld. Ja, voor de ovens waar zand wordt omgezet in Silicium, wordt veel energie gebruikt. Toch is de energie terugverdientijd van een paneel slechts 1 tot 2 jaar. In deze tijd produceert het paneel dus net zoveel energie als dat de complete fabricage gekost heeft.
Alle opgewekte energie daarna is dus winst en zonnepanelen gaan 25 tot 40 jaar mee! Voor andere energiebronnen ligt de energie terugverdientijd veel ongunstiger.

Zonne-energie is onuitputtelijk

De zon is, sinds de aarde bestaat, de motor geweest van allerlei belangrijke processen. Zoals het fotosyntheseproces, hierbij wordt zonlicht omgezet en opgeslagen in planten. Dode plantenresten zorgen op lange termijn voor fossiele brandstoffen. Neem windenergie, luchtstromen worden in beweging gezet door de warmte van de zon die zich uitoefent op lucht en water. Hierdoor ontstaat weer waterdamp, dat zorgt voor wolkvorming. Die wolken zorgen weer voor regen en die regen zorgt weer voor waterstromingen, dus ook energie uit waterkracht wordt hieruit mogelijk. Zoveel energievormen, veroorzaakt door straling van de zon. De zon is de basis van alle hernieuwbare energie op deze wereld. Het enige wat de zon kan stoppen, is de zon zelf. De vraag is of we überhaupt dan nog energie nodig hebben.