De ervaringen van mensen die al collectief hebben ingekocht

Loading

Privacyverklaring

Algemeen

Zon-geeft-energie hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy van de gebruikers. Wij streven ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken die u via deze website verstrekt. De verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

Zon-geeft-energie houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens 

Wij openbaren geen persoonsgegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website, behoudens voor zover hieronder bepaald.

Wij kunnen uw gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij opdracht geven om namens ons taken voor u uit te voeren.

De taken die namens ons voor u worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het plaatsen en installeren van zonnepanelen. Deze bedrijven en personen krijgen uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel.

Zon-geeft-energie behoudt de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van de deelnemers te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

U kunt op ieder gewenst verzoeken al uw gegevens uit ons systeem volledig te verwijderen.

Veiligheid

Zon-geeft-energie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken.

Zon-geeft-energie